Vážení návštěvníci, k 1. 9. 2019 jsme přešli na novou verzi e-shopu, která vám přináší vedle moderního vzhledu i mnoho nových funkcí, které ve starém e-shopu nebyly. I když usilovně pracujeme na převodu téměř 3000 výrobků a nastavení funkcí, může se stát, že ne vše bude fungovat správně. Pokud na takovou chybu "narazíte", informujte nás o tom prosím na e-mail landova@amalteia.cz. Děkujeme a těšíme se na naše společné nakupování :)

Zdravé světlo

Ještě před sto lety pracovalo 90 % lidí venku. Dnes žijeme a pracujeme převážně v uzavřených budovách a dostáváme sluneční světlo filtrované přes okenní tabule, tím jsme ochuzeni o mnoho životně důležitých složek.
Tzv. bílé světlo se ve viditelné části svého spektra skládá z červené, žluté, zelené, modré a fialové barvy. Kvalitu světla posuzujeme především právě z hlediska spektrálního složení. Klasické žárovky vyvíjí nejvíce světla ve žluté, červené a infračervené oblasti spektra. UV (ultrafialové) záření, jehož malý podíl je pro náš organizmus stejně důležitý jako světlo samo, pak chybí zcela. Převaha červené spektrální části nás přitom neustále tlačí do pohotovosti – stresu. Světlo zářivek pracující na nízkém kmitočtu 50 Hz zapíná a vypíná stokrát za sekundu, což náš mozek registruje a je tím vystaven neustálému napětí. Postupně tak dochází k disharmonii v celém našem organizmu.
V první řadě jsou však přetěžovány naše oči. Pod umělým osvětlením s nevyváženým barevným spektrem se zornička rozšiřuje podstatně víc, než při slunečním svitu stejné intenzity. Následkem častého ponocování tak může být trvalé rozšíření zorniček, které později vede ke světloplachosti, a je také hlavní příčinou zeleného zákalu. Spolu s tím, jak se roztahuje zornička, totiž stoupá nitrooční tlak.
Přirozené světlo přispívá k celkovému pocitu zdraví a pohody. Proto pro vás hledáme kvalitní a cenově dostupné zdroje světla, zaručující jak tyto zdravotní výhody, tak i úsporu energie při jejich užívání.